ŚCIANY SZCZELINOWE, DYLATACJE

Ściana szczelinowa to ściana zbudowana z dwóch równoległych ścian np. z cegły, bloczków itp., połączonych ze sobą kotwami lub przewiązkami z cegły.

Przestrzeń pomiędzy tymi ścianami może zostać wypełniona materiałem termoizolacyjnym (celuloza, wełna mineralna, styropian).

Aby ocieplenie ściany było skuteczne, materiał ociepleniowy powinien być rozłożony w sposób równomierny i ścisły ze sobą. Aby uzyskać optymalne rozłożenie materiału najlepiej wykonać ocieplenie metodą wdmuchiwania termoizolacji. Metoda ta daje nam gwarancję że materiał będzie rozłożony w sposób równomierny i wtłoczony w każdą szczelinę w murze. Ocieplanie ścian szczelinowych poprzez wdmuchiwanie termoizolacji można dokonywać w nowo powstawianych budynkach gdzie zostawia się szczelinę na wdmuchnięcie materiału, lub w gotowych budynkach poprzez nawiercanie specjalnych otworów w murze od zewnątrz lub wewnątrz budynku.
Image